Zabawki pluszowe WWF

« powrót

WWF ratuje zagrożone gatunki zwierząt!

Od momentu powstania fundacji w 1961 ROKU, WWF działa na całym świecie na rzecz ochrony zagrożonych gatunków. Dba o to, aby świat, który odziedziczą po nas nasze dzieci, był także domem dla słoni, tygrysów, niedźwiedzi polarnych, pand wielkich i wielorybów oraz wszystkich pozostałych gatunków, którym grozi zagłada.

Każdego roku bezpowrotnie tracimy coraz większą część bogactwa świata przyrodniczego. Przez ostatnie 150 lat tempo wymierania ssaków i ptaków zwiększyło się czterokrotnie. Do czerwonej listy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) 2008 dodano aż 188 zagrożonych gatunków. Smutną prawdą jest, że największym zagrożeniem dla przetrwania gatunków jest działalność człowieka, przede wszystkim zaś niszczenie siedlisk, nadmierna emisja dwutlenku węgla, a także nielegalny handel dziką fauną i florą.

Przez ostatnie sto lat liczba tygrysów żyjących na wolności spadła o 95%. Aż 12.000 słoni afrykańskich jest nielegalnie zabijanych każdego roku, by zaspokoić potrzeby rynku. Trzy z siedmiu gatunków żółwi morskich są dziś krytycznie zagrożone wyginięciem. 

To przykłady tylko paru pięknych i niezwykłych gatunków zwierząt zagrożonych z powodu postępu cywilizacyjnego. Ochrona środowiska jest dlatego ważniejsza dziś, niż kiedykolwiek przedtem.

Na całym świecie WWF prowadzi działania na rzecz ochrony najróżniejszych gatunków. Większość wysiłków skupia na ochronie tzw. gatunków flagowych - takich jak słonie, niedźwiedzie, tygrysy czy nosorożce. Są to zwierzęta, które wymagają specjalnych warunków (np. przestrzennych) do tego, by przetrwać i dzięki temu służą jako "gatunki parasolowe" - pomagając im pomagamy wielu innym, zajmującym te same siedliska.

Zagwarantowanie skutecznej ochrony wielu zagrożonym wyginięciem gatunkom nie byłoby możliwe bez współpracy z lokalnymi społecznościami. Dlatego kluczowym elementem działań WWF prowadzonych na rzecz zagrożonych gatunków jest likwidowanie potencjalnych i rzeczywistych konfliktów pomiędzy ludźmi a zwierzętami.


Jednym ze sposobów pozyskiwania środków na ratowanie zagrożonych gatunków zwierząt jest produkcja i sprzedaż zabawek pluszowych z logo WWF.


A plusz WWF to najwyższej jakości, bardzo miękkie i przyjemne w dotyku, niezwykle realistycznie wykonane sylwetki dzikich zwierząt, do których z chęcią przytuli się każde dziecko.

 
Copyright (C) 2011 Art and Play. Strony internetowe